„Twoje zęby jak stado owiec, które wyszły z kąpieli; z których każda rodzi bliźnięta, a żadna z nich nie roni.”

Nowa Biblia Gdańska: Pieśń nad pieśniami 6,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 14,28

Biblia Warszawska

Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie?
Ewangelia św. Łukasza 14,28

Biblia Brzeska

Bo któż z was jest, który gdyby chciał budować wieżę, zaż nie pierwej siedząc, rachuje nakład, jesliby mu dostatczył ku dokonaniu?
Ewangelia św. Łukasza 14,28

Biblia Gdańska

Bo któż z was jest, chcąc zbudować wieżę, aby pierwej usiadłszy, nie obrachował nakładu, mali to, czemby jej dokończył?
Łukasza 14,28

Biblia Tysiąclecia

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Ewangelia wg św. Łukasza 14,28

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem kto z was, chcąc budować wieżę, nie pierwej, siadszy, rachuje nakłady, których potrzeba, jeśli ma do wykonania,
Ewangelia wg św. Łukasza 14,28

Nowa Biblia Gdańska

Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie siada i nie przelicza wydatku, czy ma na wykonanie?
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 14,28

Biblia Przekład Toruński

Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztu, czy ma na dokończenie?
Ewangelia Łukasza 14,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?
Ewangelia Łukasza 14,28

American Standard Version

For which of you, desiring to build a tower, doth not first sit down and count the cost, whether he have [wherewith] to complete it?
Ewangelia Łukasza 14,28

Clementine Vulgate

Quis enim ex vobis volens turrim dificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum,
Ewangelia Łukasza 14,28

King James Version

For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Ewangelia Łukasza 14,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τις γαρ εξ υμων θελων πυργον οικοδομησαι ουχι πρωτον καθισας ψηφιζει την δαπανην ει εχει τα προς απαρτισμον
Ewangelia Łukasza 14,28

Young's Literal Translation

`For who of you, willing to build a tower, doth not first, having sat down, count the expense, whether he have the things for completing?
Ewangelia Łukasza 14,28

World English Bible

For which of you, desiring to build a tower, doesn't first sit down and count the cost, to see if he has enough to complete it?
Ewangelia Łukasza 14,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić