„Tak Israel przystał do Baal-Peora, więc zapłonął na Israela gniew WIEKUISTEGO.”

Nowa Biblia Gdańska: IV Księga Mojżesza 25,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 13,23

Biblia Warszawska

I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich:
Ewangelia św. Łukasza 13,23

Biblia Brzeska

I rzekł mu niektóry: Panie! Izali mało tych są, którzy mają być zbawieni? Ale on rzekł ku nim.
Ewangelia św. Łukasza 13,23

Biblia Gdańska

I rzekł mu niektóry: Panie! czyli mało tych jest, którzy mają być zbawieni? A on rzekł do nich:
Łukasza 13,23

Biblia Tysiąclecia

Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:
Ewangelia wg św. Łukasza 13,23

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł mu niektóry: Panie, jeśli mało tych, co mają być zbawieni? A on rzekł do nich:
Ewangelia wg św. Łukasza 13,23

Nowa Biblia Gdańska

Ale ktoś mu powiedział: Panie, czy nieliczni są ratowani od śmierci? A on do nich powiedział:
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,23

Biblia Przekład Toruński

I powiedział do Niego pewien człowiek: Panie! Czy niewielu będzie zbawionych? A On powiedział do nich:
Ewangelia Łukasza 13,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział:
Ewangelia Łukasza 13,23

American Standard Version

And one said unto him, Lord, are they few that are saved? And he said unto them,
Ewangelia Łukasza 13,23

Clementine Vulgate

Ait autem illi quidam : Domine, si pauci sunt, qui salvantur ? Ipse autem dixit ad illos :
Ewangelia Łukasza 13,23

King James Version

Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them,
Ewangelia Łukasza 13,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπεν δε τις αυτω κυριε ει ολιγοι οι σωζομενοι ο δε ειπεν προς αυτους
Ewangelia Łukasza 13,23

Young's Literal Translation

and a certain one said to him, `Sir, are those saved few?` and he said unto them,
Ewangelia Łukasza 13,23

World English Bible

One said to him, "Lord, are they few who are saved?" He said to them,
Ewangelia Łukasza 13,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić