„Lecz niechaj się przyobleką w wory – zarówno ludzie, jak i bydło – oraz usilnie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej niecnej drogi i od grabieży, która jest w jego ręce.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jonasza 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 13,21

Biblia Warszawska

Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Ewangelia św. Łukasza 13,21

Biblia Brzeska

Podobneć jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta do trzech miar mąki zamiesi tak, iż wszytka zakwaśnieje.
Ewangelia św. Łukasza 13,21

Biblia Gdańska

Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła go we trzy miary mąki, ażby wszystko skwaśniało.
Łukasza 13,21

Biblia Tysiąclecia

Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Ewangelia wg św. Łukasza 13,21

Biblia Jakuba Wujka

Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła we trzy miary mąki, ażby się wszytko zakwasiło.
Ewangelia wg św. Łukasza 13,21

Nowa Biblia Gdańska

Podobne jest do zaczynu, który niewiasta wzięła oraz schowała w trzech satonach pszennej mąki, aż wszystko spulchniało.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,21

Biblia Przekład Toruński

Podobne jest do kwasu, który wzięła kobieta i zmieszała z trzema miarami mąki, aż całe się zakwasiło.
Ewangelia Łukasza 13,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podobne jest do zakwasu, który wziąwszy, kobieta włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Ewangelia Łukasza 13,21

American Standard Version

It is like unto leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till it was all leavened.
Ewangelia Łukasza 13,21

Clementine Vulgate

Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farin sata tria, donec fermentaretur totum.
Ewangelia Łukasza 13,21

King James Version

It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
Ewangelia Łukasza 13,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ομοια εστιν ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον
Ewangelia Łukasza 13,21

Young's Literal Translation

It is like leaven, which a woman, having taken, did hide in three measures of meal, till that all was leavened.`
Ewangelia Łukasza 13,21

World English Bible

It is like yeast, which a woman took and hid in three sata of flour, until it was all leavened."
Ewangelia Łukasza 13,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić