„W maluczkim gniewie skryłem maluczko twarz swoję przed tobą; ale w miłosierdziu wiecznem zlituję się nad tobą, mówi Pan, odkupiciel twój.”

Biblia Gdańska: Izajasz 54,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 13,20

Biblia Warszawska

I znów rzekł: Do czego przyrównam Królestwo Boże?
Ewangelia św. Łukasza 13,20

Biblia Brzeska

I rzekł po wtóre: Ku czemuż jeszcze przypodobnię królestwo Boże?
Ewangelia św. Łukasza 13,20

Biblia Gdańska

I rzekł znowu: Do czegoż przypodobam królestwo Boże?
Łukasza 13,20

Biblia Tysiąclecia

I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże?
Ewangelia wg św. Łukasza 13,20

Biblia Jakuba Wujka

I zasię rzekł: Komuż podobne uczynię królestwo Boże?
Ewangelia wg św. Łukasza 13,20

Nowa Biblia Gdańska

I znowu powiedział: Do czego porównam Królestwo Boga?
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,20

Biblia Przekład Toruński

I powiedział ponownie: Do czego przyrównam Królestwo Boże?
Ewangelia Łukasza 13,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I znowu powiedział: Do czego przyrównam królestwo Boże?
Ewangelia Łukasza 13,20

American Standard Version

And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?
Ewangelia Łukasza 13,20

Clementine Vulgate

Et iterum dixit : Cui simile stimabo regnum Dei ?
Ewangelia Łukasza 13,20

King James Version

And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?
Ewangelia Łukasza 13,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και παλιν ειπεν τινι ομοιωσω την βασιλειαν του θεου
Ewangelia Łukasza 13,20

Young's Literal Translation

And again he said, `To what shall I liken the reign of God?
Ewangelia Łukasza 13,20

World English Bible

Again he said, "What shall I compare to the kingdom of God?
Ewangelia Łukasza 13,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić