„Zejdziecie się do Betel, a czyńcie przestępstwa w Galgal, rozmnażajcie przewrotności, przynoście z poranku ofiary wasze i dziesięciny wasze po trzech leciech.”

Biblia Brzeska: Księga Amosa 4,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 13,19

Biblia Warszawska

Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu, i wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach.
Ewangelia św. Łukasza 13,19

Biblia Brzeska

Podobneć jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człek, wrzucił do ogroda swego; a urózszy, bywa z niego drzewo wielkie i ptaszkowie powietrzni czynią sobie gniazdka na gałązkach jego.
Ewangelia św. Łukasza 13,19

Biblia Gdańska

Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogrodu swego; i rosło i stało się drzewem wielkiem, a ptaszki niebieskie czyniły sobie gniazda na gałęziach jego.
Łukasza 13,19

Biblia Tysiąclecia

Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.
Ewangelia wg św. Łukasza 13,19

Biblia Jakuba Wujka

Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogroda swego i urosło, i zstało się drzewem wielkim, a ptacy niebiescy odpoczywali na gałęziach jego.
Ewangelia wg św. Łukasza 13,19

Nowa Biblia Gdańska

Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu; więc urosło i stało się wielkim drzewem, a na jego gałęziach zagnieździły się ptaki nieba.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 13,19

Biblia Przekład Toruński

Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu; i rosło, i stało się wielkim drzewem, a ptaki z nieba zagnieździły się w jego gałęziach.
Ewangelia Łukasza 13,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach.
Ewangelia Łukasza 13,19

American Standard Version

It is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his own garden; and it grew, and became a tree; and the birds of the heaven lodged in the branches thereof.
Ewangelia Łukasza 13,19

Clementine Vulgate

Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem magnam : et volucres cli requieverunt in ramis ejus.
Ewangelia Łukasza 13,19

King James Version

It is like a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.
Ewangelia Łukasza 13,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ομοια εστιν κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτου και ηυξησεν και εγενετο εις δενδρον μεγα και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν εν τοις κλαδοις αυτου
Ewangelia Łukasza 13,19

Young's Literal Translation

It is like to a grain of mustard, which a man having taken, did cast into his garden, and it increased, and came to a great tree, and the fowls of the heavens did rest in its branches.`
Ewangelia Łukasza 13,19

World English Bible

It is like a grain of mustard seed, which a man took, and threw into his own garden. It grew, and became a large tree, and the birds of the sky lodged in the branches of it."
Ewangelia Łukasza 13,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić