„ale tamto, ręką obrobione - przeklęte: i ono, i jego twórca! On, że je wykonał, ono zaś, że choć znikome, dostało miano boga.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości 14,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,46

Biblia Warszawska

Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.
Ewangelia św. Łukasza 12,46

Biblia Brzeska

Przydzieć pan sługi onego w dzień, w który się nie nadziewa, a w godzinę, której nie wie i wyłączy go, a w poczet niewiernych położy.
Ewangelia św. Łukasza 12,46

Biblia Gdańska

Przyjdzie pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi.
Łukasza 12,46

Biblia Tysiąclecia

to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,46

Biblia Jakuba Wujka

przydzie pan sługi onego w dzień, w który się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wie, i oddzieli go, a część jego z niewiernymi położy.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,46

Nowa Biblia Gdańska

Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego się nie spodziewa i w godzinie, której nie zna, oraz rozdzieli go na dwoje, a jego część umieści z niewierzącymi.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,46

Biblia Przekład Toruński

Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go, i położy dział jego z niewierzącymi.
Ewangelia Łukasza 12,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi.
Ewangelia Łukasza 12,46

American Standard Version

the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not, and shall cut him asunder, and appoint his portion with the unfaithful.
Ewangelia Łukasza 12,46

Clementine Vulgate

veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua nescit, et dividet eum, partemque ejus cum infidelibus ponet.
Ewangelia Łukasza 12,46

King James Version

The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers.
Ewangelia Łukasza 12,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστων θησει
Ewangelia Łukasza 12,46

Young's Literal Translation

the lord of that servant will come in a day in which he doth not look for [him], and in an hour that he doth not know, and will cut him off, and his portion with the unfaithful he will appoint.
Ewangelia Łukasza 12,46

World English Bible

then the lord of that servant will come in a day when he isn't expecting him, and in an hour that he doesn't know, and will cut him apart, and place his portion with the unfaithful.
Ewangelia Łukasza 12,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić