„Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy ujrzawszy go ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filipian 2,28

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,45

Biblia Warszawska

Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się,
Ewangelia św. Łukasza 12,45

Biblia Brzeska

Lecz jesliby rzekł on sługa: Nierychłoć przychodzi pan mój i począłby bić sługi i służebnice i jeść, pić a opijać się.
Ewangelia św. Łukasza 12,45

Biblia Gdańska

Ale jeźliby rzekł on sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem, i począłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i opijać się;
Łukasza 12,45

Biblia Tysiąclecia

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
Ewangelia wg św. Łukasza 12,45

Biblia Jakuba Wujka

A jeśliby rzekł on sługa w sercu swoim: Omieszkawa przyść pan mój, i począłby bić sługi i służebnice, i jeść, i pić, i upijać się,
Ewangelia wg św. Łukasza 12,45

Nowa Biblia Gdańska

Ale gdyby ów sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan, by przyjść, oraz zaczął ranić sługi i służebnice, jeść, pić i się upijać;
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,45

Biblia Przekład Toruński

A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się,
Ewangelia Łukasza 12,45

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się;
Ewangelia Łukasza 12,45

American Standard Version

But if that servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink, and to be drunken;
Ewangelia Łukasza 12,45

Clementine Vulgate

Quod si dixerit servus ille in corde suo : Moram facit dominus meus venire : et cperit percutere servos, et ancillas, et edere, et bibere, et inebriari :
Ewangelia Łukasza 12,45

King James Version

But and if that servant say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken;
Ewangelia Łukasza 12,45

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι
Ewangelia Łukasza 12,45

Young's Literal Translation

`And if that servant may say in his heart, My lord doth delay to come, and may begin to beat the men-servants and the maid-servants, to eat also, and to drink, and to be drunken;
Ewangelia Łukasza 12,45

World English Bible

But if that servant says in his heart, `My lord delays his coming,` and begins to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink, and to be drunken,
Ewangelia Łukasza 12,45

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić