„oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,4

Biblia Warszawska

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Ewangelia św. Łukasza 12,4

Biblia Brzeska

A tak wam mówię przyjaciołom moim: Nie bójcież się tych, którzy zabijają ciało, a potym coby dalej mieli czynić nie mają.
Ewangelia św. Łukasza 12,4

Biblia Gdańska

A mówię wam przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nie mają co by więcej uczynili.
Łukasza 12,4

Biblia Tysiąclecia

Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,4

Biblia Jakuba Wujka

A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie dajcie się ustraszyć tym, którzy zabijają ciało, a potym nie mają dalej, co by czynili.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,4

Nowa Biblia Gdańska

A wam, moim przyjaciołom mówię: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a po tym, już nie mają nic istotnego do zrobienia.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,4

Biblia Przekład Toruński

A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic więcej, co mogliby uczynić.
Ewangelia Łukasza 12,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić.
Ewangelia Łukasza 12,4

American Standard Version

And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.
Ewangelia Łukasza 12,4

Clementine Vulgate

Dico autem vobis amicis meis : Ne terreamini ab his qui occidunt corpus, et post hc non habent amplius quid faciant.
Ewangelia Łukasza 12,4

King James Version

And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.
Ewangelia Łukasza 12,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγω δε υμιν τοις φιλοις μου μη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντων περισσοτερον τι ποιησαι
Ewangelia Łukasza 12,4

Young's Literal Translation

`And I say to you, my friends, be not afraid of those killing the body, and after these things are not having anything over to do;
Ewangelia Łukasza 12,4

World English Bible

I tell you, my friends, don't be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.
Ewangelia Łukasza 12,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić