„Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.”

Biblia Tysiąclecia: Apokalipsa św. Jana 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,34

Biblia Warszawska

Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Ewangelia św. Łukasza 12,34

Biblia Brzeska

Abowiemci gdzie jest skarb wasz, tamci i serce wasze będzie.
Ewangelia św. Łukasza 12,34

Biblia Gdańska

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Łukasza 12,34

Biblia Tysiąclecia

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,34

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,34

Nowa Biblia Gdańska

Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,34

Biblia Przekład Toruński

Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce.
Ewangelia Łukasza 12,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce.
Ewangelia Łukasza 12,34

American Standard Version

For where your treasure is, there will your heart be also.
Ewangelia Łukasza 12,34

Clementine Vulgate

Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.
Ewangelia Łukasza 12,34

King James Version

For where your treasure is, there will your heart be also.
Ewangelia Łukasza 12,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει και η καρδια υμων εσται
Ewangelia Łukasza 12,34

Young's Literal Translation

for where your treasure is, there also your heart will be.
Ewangelia Łukasza 12,34

World English Bible

For where your treasure is, there will your heart be also.
Ewangelia Łukasza 12,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić