„W którym mamy odkupienie przez krew jego i odpuszczenie grzechów, z obfitej łaski jego.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Efezjan 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,33

Biblia Warszawska

Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy.
Ewangelia św. Łukasza 12,33

Biblia Brzeska

Poprzedajcież majętności wasze, a dajcie jałmużnę, gotujcie sobie mieszki, które nie zwiotszeją i skarb w niebie, który nigdy nie ustanie, ani go złodziej dojdzie, ani mol zepsuje.
Ewangelia św. Łukasza 12,33

Biblia Gdańska

Sprzedawajcie majętności wasze, a dawajcie jałmużnę; gotujcie sobie mieszki, które nie wiotszeją, skarb, którego nie ubywa w niebiesiech, gdzie złodziej przystępu nie ma, ani mól psuje.
Łukasza 12,33

Biblia Tysiąclecia

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,33

Biblia Jakuba Wujka

Poprzedajcie, co macie, a dajcie jałmużnę. Czyńcie sobie mieszki, które nie wietrzeją, skarb nie ustawający w niebiesiech: gdzie się złodziej nie przybliża ani mól psuje.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,33

Nowa Biblia Gdańska

Sprzedajcie wasze majątki i dajcie jałmużnę; sprawcie sobie nie starzejące się sakiewki, niewyczerpany skarb w niebiosach, gdzie złodziej się nie zbliża, ani mól nie niszczy;
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,33

Biblia Przekład Toruński

Sprzedajcie swoje majętności i ofiarujcie dar miłosierdzia; sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodziej nie podchodzi, i mól nie niszczy.
Ewangelia Łukasza 12,33

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Sprzedawajcie, co posiadacie, i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy.
Ewangelia Łukasza 12,33

American Standard Version

Sell that which ye have, and give alms; make for yourselves purses which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief draweth near, neither moth destroyeth.
Ewangelia Łukasza 12,33

Clementine Vulgate

Vendite qu possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sacculos, qui non veterascunt, thesaurum non deficientem in clis : quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit.
Ewangelia Łukasza 12,33

King James Version

Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.
Ewangelia Łukasza 12,33

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην ποιησατε εαυτοις βαλαντια μη παλαιουμενα θησαυρον ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει ουδε σης διαφθειρει
Ewangelia Łukasza 12,33

Young's Literal Translation

sell your goods, and give alms, make to yourselves bags that become not old, a treasure unfailing in the heavens, where thief doth not come near, nor moth destroy;
Ewangelia Łukasza 12,33

World English Bible

Sell that which you have, and give alms. Make for yourselves purses which don't grow old, a treasure in the heavens that doesn't fail, where no thief approaches, neither moth destroys.
Ewangelia Łukasza 12,33

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić