„A od równin aż do morza Cynerot na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fazga.”

Biblia Gdańska: Jozuego 12,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,24

Biblia Warszawska

Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki!
Ewangelia św. Łukasza 12,24

Biblia Brzeska

Przypatrzcież się, żeć krucy nie sieją ani żną i nie mają spiżarniej ani gumien, a wżdy je Bóg karmi. Azażeście wy nie są zacniejszy niż ptacy?
Ewangelia św. Łukasza 12,24

Biblia Gdańska

Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, i nie mają spiżarni, ani gumna, a wżdy je Bóg żywi; czemżeście wy zacniejsi niż ptacy?
Łukasza 12,24

Biblia Tysiąclecia

Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!
Ewangelia wg św. Łukasza 12,24

Biblia Jakuba Wujka

Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, którzy nie mają spiżarniej ani gumna, a Bóg je karmi. Jakoż daleko wy jesteście droższy niżli oni?
Ewangelia wg św. Łukasza 12,24

Nowa Biblia Gdańska

Przypatrzcie się krukom, że nie sieją, ani nie żną; nie ich jest spiżarnia, ani skład, a Bóg je żywi; jakże dużo bardziej wy przewyższacie ptaki.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,24

Biblia Przekład Toruński

Przyjrzyjcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je żywi; o ile bardziej wy jesteście ważniejsi niż ptaki?
Ewangelia Łukasza 12,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nie żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki!
Ewangelia Łukasza 12,24

American Standard Version

Consider the ravens, that they sow not, neither reap; which have no store-chamber nor barn; and God feedeth them: of how much more value are ye than the birds!
Ewangelia Łukasza 12,24

Clementine Vulgate

Considerate corvos, quia non seminant, neque metunt, quibus non est cellarium, neque horreum, et Deus pascit illos. Quanto magis vos pluris estis illis ?
Ewangelia Łukasza 12,24

King James Version

Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?
Ewangelia Łukasza 12,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατανοησατε τους κορακας οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν οις ουκ εστιν ταμειον ουδε αποθηκη και ο θεος τρεφει αυτους ποσω μαλλον υμεις διαφερετε των πετεινων
Ewangelia Łukasza 12,24

Young's Literal Translation

`Consider the ravens, that they sow not, nor reap, to which there is no barn nor storehouse, and God doth nourish them; how much better are ye than the fowls?
Ewangelia Łukasza 12,24

World English Bible

Consider the ravens: they don't sow, they don't reap, they have no warehouse or barn, and God feeds them. How much more valuable are you than birds!
Ewangelia Łukasza 12,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić