„Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały głos ten został skierowany: To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 1,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,23

Biblia Warszawska

Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie.
Ewangelia św. Łukasza 12,23

Biblia Brzeska

Więtszać jest dusza, niż pożywienie, a ciało, niżli szata.
Ewangelia św. Łukasza 12,23

Biblia Gdańska

Zacniejszy jest żywot, niż pokarm, a ciało, niż odzienie.
Łukasza 12,23

Biblia Tysiąclecia

życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,23

Biblia Jakuba Wujka

Więtsza jest dusza niż żywność, a ciało więcej niżli odzienie.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,23

Nowa Biblia Gdańska

Życie jest większe od pokarmu, a ciało od odzienia.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,23

Biblia Przekład Toruński

Dusza więcej znaczy niż pokarm, a ciało niż ubranie.
Ewangelia Łukasza 12,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie.
Ewangelia Łukasza 12,23

American Standard Version

For the life is more than the food, and the body than the raiment.
Ewangelia Łukasza 12,23

Clementine Vulgate

Anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum.
Ewangelia Łukasza 12,23

King James Version

The life is more than meat, and the body is more than raiment.
Ewangelia Łukasza 12,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος
Ewangelia Łukasza 12,23

Young's Literal Translation

the life is more than the nourishment, and the body than the clothing.
Ewangelia Łukasza 12,23

World English Bible

Life is more than food, and the body than clothing.
Ewangelia Łukasza 12,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić