„Czekając i przynaglając przybycie dnia Boga? W nim niebiosa będąc palone - zostaną roztopione, a ciała niebieskie płonąc - nikną.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Piotra 3,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,11

Biblia Warszawska

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Ewangelia św. Łukasza 12,11

Biblia Brzeska

Gdy was tedy będą wodzić do bożnic, do urzędów i do zwirzchności, nie starajcież się, jako i cobyście odpowiedzieć, abo mówić mieli.
Ewangelia św. Łukasza 12,11

Biblia Gdańska

A gdy was będą wodzić do bóżnic, i do przełożonych, i do zwierzchności, nie troszczcie się, jako i co byście ku obronie odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli.
Łukasza 12,11

Biblia Tysiąclecia

Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,
Ewangelia wg św. Łukasza 12,11

Biblia Jakuba Wujka

A gdy was będą wodzić do bóżnic i do urzędów, i zwierzchności, nie frasujcież się, jako abo co byście odpowiedzieć, abo mówić mieli.
Ewangelia wg św. Łukasza 12,11

Nowa Biblia Gdańska

Zaś gdyby was poprowadzili do miejsc zgromadzeń oraz urzędów i władz, nie martwcie się jak, lub czym się obronicie, albo co powiecie;
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,11

Biblia Przekład Toruński

A gdy was będą prowadzić do synagog, i przed rządzących i władze, nie martwcie się, jak macie się bronić, i co macie mówić.
Ewangelia Łukasza 12,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić.
Ewangelia Łukasza 12,11

American Standard Version

And when they bring you before the synagogues, and the rulers, and the authorities, be not anxious how or what ye shall answer, or what ye shall say:
Ewangelia Łukasza 12,11

Clementine Vulgate

Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus, et potestates, nolite solliciti esse qualiter, aut quid respondeatis, aut quid dicatis.
Ewangelia Łukasza 12,11

King James Version

And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say:
Ewangelia Łukasza 12,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν δε προσφερωσιν υμας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας μη μεριμνατε πως η τι απολογησησθε η τι ειπητε
Ewangelia Łukasza 12,11

Young's Literal Translation

`And when they bring you before the synagogues, and the rulers, and the authorities, be not anxious how or what ye may reply, or what ye may say,
Ewangelia Łukasza 12,11

World English Bible

When they bring you before the synagogues, the rulers, and the authorities, don't be anxious how or what you will answer, or what you will say;
Ewangelia Łukasza 12,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić