„Zaś kto strzeże jego słowo, w tym naprawdę wypełniła się miłość Boga. Przez to poznajemy, że w nim jesteśmy.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Jana 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 10,1

Biblia Warszawska

A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać.
Ewangelia św. Łukasza 10,1

Biblia Brzeska

Potym naznaczył też Pan drugich siedmdziesiąt i rozesłał je po dwu przed oblicznością swoją do każdego miasta i miejsca, kędy jedno sam przydź miał.
Ewangelia św. Łukasza 10,1

Biblia Gdańska

A potem naznaczył Pan i drugich siedmdziesiąt, i rozesłał je po dwóch przed obliczem swojem do każdego miasta i miejsca, do którego przyjść miał.
Łukasza 10,1

Biblia Tysiąclecia

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Ewangelia wg św. Łukasza 10,1

Biblia Jakuba Wujka

A potym naznaczył Pan i drugich siedmidziesiąt i dwu i rozesłał je po dwu przed sobą do wszytkich miast i miejsca, kędy sam przyść miał.
Ewangelia wg św. Łukasza 10,1

Nowa Biblia Gdańska

Potem Pan wyznaczył siedemdziesięciu innych oraz rozesłał ich po dwóch przed swoją osobą, do każdego miasta i miejsca, gdzie sam miał zamiar przyjść.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 10,1

Biblia Przekład Toruński

A potem wyznaczył Pan i innych siedemdziesięciu, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.
Ewangelia Łukasza 10,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.
Ewangelia Łukasza 10,1

American Standard Version

Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come.
Ewangelia Łukasza 10,1

Clementine Vulgate

Post hc autem designavit Dominus et alios septuaginta duos : et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus.
Ewangelia Łukasza 10,1

King James Version

After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
Ewangelia Łukasza 10,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
Ewangelia Łukasza 10,1

Young's Literal Translation

And after these things, the Lord did appoint also other seventy, and sent them by twos before his face, to every city and place whither he himself was about to come,
Ewangelia Łukasza 10,1

World English Bible

Now after these things the Lord also appointed seventy others, and sent them two by two before his face into every city and place, where he himself was about to come.
Ewangelia Łukasza 10,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić