„A wtedy zostanie objawiony ów nieprawy, którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy manifestacją swojego przyjścia;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 2,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,8

Biblia Warszawska

A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: Czyż to nie ten, który siadywał żebrząc?
Ewangelia św. Jana 9,8

Biblia Brzeska

A tak sąsiedzi, którzy go i przed tym widali, że on był slepy mówili: Izali to nie ten jest, który ono siadał żebrząc?
Ewangelia św. Jana 9,8

Biblia Gdańska

A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
Jana 9,8

Biblia Tysiąclecia

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?
Ewangelia wg św. Jana 9,8

Biblia Jakuba Wujka

Sąsiedzi tedy i którzy go przedtym widali, że był żebrakiem, mówili: Izali ten nie jest, który siadał i żebrał? Jedni mówili: Iż ten jest.
Ewangelia wg św. Jana 9,8

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego sąsiedzi oraz ci, którzy go widywali przedtem, że był ślepy, mówili: Czy ten nie jest tym, co siedzi i żebrze?
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,8

Biblia Przekład Toruński

Sąsiedzi więc i ci, którzy go wcześniej widywali, że był ślepy, mówili: Czyż to nie jest ten, który tu siada i żebrze?
Ewangelia Jana 9,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Czy to nie jest ten, który siadał i żebrał?
Ewangelia Jana 9,8

American Standard Version

The neighbors therefore, and they that saw him aforetime, that he was a beggar, said, Is not this he that sat and begged?
Ewangelia Jana 9,8

Clementine Vulgate

Itaque vicini, et qui viderant eum prius quia mendicus erat, dicebant : Nonne hic est qui sedebat, et mendicabat ? Alii dicebant : Quia hic est.
Ewangelia Jana 9,8

King James Version

The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
Ewangelia Jana 9,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον το προτερον οτι τυφλος ην ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθημενος και προσαιτων
Ewangelia Jana 9,8

Young's Literal Translation

the neighbours, therefore, and those seeing him before, that he was blind, said, `Is not this he who is sitting and begging?`
Ewangelia Jana 9,8

World English Bible

The neighbors therefore, and those who saw that he was blind, before, said, "Isn't this he who sat and begged?"
Ewangelia Jana 9,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić