„Boś mię wrzucił w głębokość w pośrodek morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie nawałności twoje i powodzi twoje zwaliły się na mię.”

Biblia Gdańska: Jonasz 2,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,7

Biblia Warszawska

I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
Ewangelia św. Jana 9,7

Biblia Brzeska

Przytym mu rzekł: Idź, umyj się w Siloam (co jest, jeslibyś wykładał, posłany). A przetoż szedszy, umył się i wrócił się widząc.
Ewangelia św. Jana 9,7

Biblia Gdańska

I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się, i przyszedł widząc.
Jana 9,7

Biblia Tysiąclecia

i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.
Ewangelia wg św. Jana 9,7

Biblia Jakuba Wujka

i rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Siloe (co się wykłada: Posłany). Poszedł tedy i umył się, i przyszedł widząc.
Ewangelia wg św. Jana 9,7

Nowa Biblia Gdańska

Powiedział mu także: Idź do sadzawki Siloam (co się tłumaczy: Posłany) i się umyj. Więc poszedł i się umył, i przyszedł widząc.
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,7

Biblia Przekład Toruński

I powiedział mu: Idź, obmyj się w sadzawce Syloe – co się tłumaczy: Posłany. Odszedł więc i obmył się, a gdy wrócił, widział.
Ewangelia Jana 9,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc.
Ewangelia Jana 9,7

American Standard Version

and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam (which is by interpretation, Sent). He went away therefore, and washed, and came seeing.
Ewangelia Jana 9,7

Clementine Vulgate

et dixit ei : Vade, lava in natatoria Silo (quod interpretatur Missus). Abiit ergo, et lavit, et venit videns.
Ewangelia Jana 9,7

King James Version

And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
Ewangelia Jana 9,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ειπεν αυτω υπαγε νιψαι εις την κολυμβηθραν του σιλωαμ ο ερμηνευεται απεσταλμενος απηλθεν ουν και ενιψατο και ηλθεν βλεπων
Ewangelia Jana 9,7

Young's Literal Translation

`Go away, wash at the pool of Siloam,` which is, interpreted, Sent. He went away, therefore, and did wash, and came seeing;
Ewangelia Jana 9,7

World English Bible

and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam" (which means "Sent"). So he went away, washed, and came seeing.
Ewangelia Jana 9,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić