„Kupcy z różnych narodów gwiżdżą nad tobą; stałeś się postrachem, i na zawsze zostałeś unicestwiony.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 27,36

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,41

Biblia Warszawska

Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu.
Ewangelia św. Jana 9,41

Biblia Brzeska

Na to im powiedział Jezus: Byście byli slepymi, nie mielibyście grzechu, lecz iż teraz mówicie: Widziemy, a tak grzech wasz zostawa.
Ewangelia św. Jana 9,41

Biblia Gdańska

Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje.
Jana 9,41

Biblia Tysiąclecia

Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.
Ewangelia wg św. Jana 9,41

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie: Iż widzimy. Grzech wasz zostawa.
Ewangelia wg św. Jana 9,41

Nowa Biblia Gdańska

Jezus im powiedział: Jeślibyście byli ślepymi - nie mielibyście winy; ale teraz mówicie – widzimy, więc wasza wina trwa.
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,41

Biblia Przekład Toruński

Jezus powiedział im: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu; teraz jednak mówicie, że widzicie, dlatego grzech wasz trwa.
Ewangelia Jana 9,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie: Widzimy – dlatego wasz grzech pozostaje.
Ewangelia Jana 9,41

American Standard Version

Jesus said unto them, If ye were blind, ye would have no sin: but now ye say, We see: your sin remaineth.
Ewangelia Jana 9,41

Clementine Vulgate

Dixit eis Jesus : Si cci essetis, non haberetis peccatum. Nunc vero dicitis, Quia videmus : peccatum vestrum manet.
Ewangelia Jana 9,41

King James Version

Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Ewangelia Jana 9,41

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπεν αυτοις ο ιησους ει τυφλοι ητε ουκ αν ειχετε αμαρτιαν νυν δε λεγετε οτι βλεπομεν η ουν αμαρτια υμων μενει
Ewangelia Jana 9,41

Young's Literal Translation

Jesus said to them, `If ye were blind, ye were not having had sin, but now ye say -- We see, therefore doth your sin remain.
Ewangelia Jana 9,41

World English Bible

Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin; but now you say, `We see.` Therefore your sin remains.
Ewangelia Jana 9,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić