„On jest także głową ciała - zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Kolosan 1,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,40

Biblia Warszawska

A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy?
Ewangelia św. Jana 9,40

Biblia Brzeska

To usłyszeli niektórzy z faryzeuszów, którzy byli przy nim i rzekli mu: Zali i my jestechmy slepymi?
Ewangelia św. Jana 9,40

Biblia Gdańska

I usłyszeli to niektórzy z Faryzeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu: Izali i my ślepymi jesteśmy?
Jana 9,40

Biblia Tysiąclecia

Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi?
Ewangelia wg św. Jana 9,40

Biblia Jakuba Wujka

I usłyszeli niektórzy z Faryzeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu: Zali i my jesteśmy ślepymi?
Ewangelia wg św. Jana 9,40

Nowa Biblia Gdańska

Usłyszeli to niektórzy spośród faryzeuszów, co z nim byli, zatem mu powiedzieli: Czy i my jesteśmy ślepi?
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,40

Biblia Przekład Toruński

I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów obecni przy Nim, i powiedzieli do Niego: Czy i my jesteśmy ślepi?
Ewangelia Jana 9,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, i zapytali go: Czy i my jesteśmy ślepi?
Ewangelia Jana 9,40

American Standard Version

Those of the Pharisees who were with him heard these things, and said unto him, Are we also blind?
Ewangelia Jana 9,40

Clementine Vulgate

Et audierunt quidam ex pharisis qui cum ipso erant, et dixerunt ei : Numquid et nos cci sumus ?
Ewangelia Jana 9,40

King James Version

And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
Ewangelia Jana 9,40

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηκουσαν εκ των φαρισαιων ταυτα οι οντες μετ αυτου και ειπον αυτω μη και ημεις τυφλοι εσμεν
Ewangelia Jana 9,40

Young's Literal Translation

And those of the Pharisees who were with him heard these things, and they said to him, `Are we also blind?`
Ewangelia Jana 9,40

World English Bible

Those of the Pharisees who were with him heard these things, and said to him, "Are we also blind?"
Ewangelia Jana 9,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić