„I zasię: Pan zna, iż mysli mędrców są próżne.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Koryntian 3,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,36

Biblia Warszawska

A on odpowiadając, rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć?
Ewangelia św. Jana 9,36

Biblia Brzeska

A on odpowiedział i rzekł: Któż jest Panie! Abych weń wierzył?
Ewangelia św. Jana 9,36

Biblia Gdańska

A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył?
Jana 9,36

Biblia Tysiąclecia

On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?
Ewangelia wg św. Jana 9,36

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedział on i rzekł: Który jest, Panie, abych weń wierzył?
Ewangelia wg św. Jana 9,36

Nowa Biblia Gdańska

A tamten odpowiedział, mówiąc: A kto nim jest, Panie, abym uwierzył względem niego?
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,36

Biblia Przekład Toruński

A on w odpowiedzi, rzekł: Kto to jest, Panie, abym uwierzył w Niego?
Ewangelia Jana 9,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył?
Ewangelia Jana 9,36

American Standard Version

He answered and said, And who is he, Lord, that I may believe on him?
Ewangelia Jana 9,36

Clementine Vulgate

Respondit ille, et dixit : Quis est, Domine, ut credam in eum ?
Ewangelia Jana 9,36

King James Version

He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
Ewangelia Jana 9,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απεκριθη εκεινος και ειπεν τις εστιν κυριε ινα πιστευσω εις αυτον
Ewangelia Jana 9,36

Young's Literal Translation

he answered and said, `Who is he, sir, that I may believe in him?`
Ewangelia Jana 9,36

World English Bible

He answered, "Who is he, Lord, that I may believe in him?"
Ewangelia Jana 9,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić