„Szykuje mocarzy swoich, ale jednak upadną w szyku swym; pospieszy się do murów, jakoby tam zgotowana była obrona.”

Biblia Gdańska: Nahum 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 9,2

Biblia Warszawska

I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?
Ewangelia św. Jana 9,2

Biblia Brzeska

I pytali go zwolennicy jego mówiąc: Mistrzu! Kto zgrzeszył? Tenli, czyli rodzicy jego, iż się slepym narodził?
Ewangelia św. Jana 9,2

Biblia Gdańska

I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu! któż zgrzeszył, ten czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził?
Jana 9,2

Biblia Tysiąclecia

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?
Ewangelia wg św. Jana 9,2

Biblia Jakuba Wujka

I spytali go uczniowie jego: Rabbi, kto zgrzeszył: ten czyli rodzicy jego, iż się ślepym narodził?
Ewangelia wg św. Jana 9,2

Nowa Biblia Gdańska

Więc spytali go jego uczniowie, mówiąc: Rabbi, kto zgrzeszył - on, czy jego rodzice, że się ślepy urodził?
Dobra Nowina spisana przez Jana 9,2

Biblia Przekład Toruński

I zapytali Go uczniowie Jego, mówiąc: Rabbi! Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że urodził się ślepy?
Ewangelia Jana 9,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy?
Ewangelia Jana 9,2

American Standard Version

And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man, or his parents, that he should be born blind?
Ewangelia Jana 9,2

Clementine Vulgate

et interrogaverunt eum discipuli ejus : Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus, ut ccus nasceretur ?
Ewangelia Jana 9,2

King James Version

And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
Ewangelia Jana 9,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες ραββι τις ημαρτεν ουτος η οι γονεις αυτου ινα τυφλος γεννηθη
Ewangelia Jana 9,2

Young's Literal Translation

and his disciples asked him, saying, `Rabbi, who did sin, this one or his parents, that he should be born blind?`
Ewangelia Jana 9,2

World English Bible

His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?"
Ewangelia Jana 9,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić