„Niczego nie korzyszcząc, ale na wszem dobrą wierność okazując, aby naukę zbawiciela naszego, Boga, we wszem ochędożyli.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Tytusa 2,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 4,34

Biblia Warszawska

Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.
Ewangelia św. Jana 4,34

Biblia Brzeska

Tedy rzekł Jezus: Mójci pokarm jest, abych czynił wolą tego, który mię posłał, a dokończył sprawy jego.
Ewangelia św. Jana 4,34

Biblia Gdańska

Rzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy jego.
Jana 4,34

Biblia Tysiąclecia

Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Ewangelia wg św. Jana 4,34

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł im Jezus: Mój pokarm jest, abych czynił wolą tego, który mię posłał, abych wykonał sprawę jego.
Ewangelia wg św. Jana 4,34

Nowa Biblia Gdańska

Mówi im Jezus: Moim pokarmem jest, by uczynić wolę Tego, który mnie posłał oraz dokonać Jego dzieła.
Dobra Nowina spisana przez Jana 4,34

Biblia Przekład Toruński

Jezus powiedział im: Moim pokarmem jest czynić wolę Tego, który mnie posłał i wypełnić Jego dzieło.
Ewangelia Jana 4,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.
Ewangelia Jana 4,34

American Standard Version

Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to accomplish his work.
Ewangelia Jana 4,34

Clementine Vulgate

Dicit eis Jesus : Meus cibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus.
Ewangelia Jana 4,34

King James Version

Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
Ewangelia Jana 4,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγει αυτοις ο ιησους εμον βρωμα εστιν ινα ποιω το θελημα του πεμψαντος με και τελειωσω αυτου το εργον
Ewangelia Jana 4,34

Young's Literal Translation

Jesus saith to them, `My food is, that I may do the will of Him who sent me, and may finish His work;
Ewangelia Jana 4,34

World English Bible

Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me, and to accomplish his work.
Ewangelia Jana 4,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić