„Tymoteuszowi, miłemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Krystusa Jezusa, Pana naszego.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 3,5

Biblia Warszawska

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Ewangelia św. Jana 3,5

Biblia Brzeska

Na to mu odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę tobie powiedam, jesliż się kto nie narodzi z wody a z Ducha, nie może wnidź do królestwa Bożego.
Ewangelia św. Jana 3,5

Biblia Gdańska

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego.
Jana 3,5

Biblia Tysiąclecia

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Ewangelia wg św. Jana 3,5

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedział Jezus: Zjeśli się kto nie odrodzi z wody a z Ducha Świętego, nie może wniść do królestwa Bożego.
Ewangelia wg św. Jana 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,5

Biblia Przekład Toruński

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Ewangelia Jana 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Ewangelia Jana 3,5

American Standard Version

Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except one be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God!
Ewangelia Jana 3,5

Clementine Vulgate

Respondit Jesus : Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.
Ewangelia Jana 3,5

King James Version

Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Ewangelia Jana 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απεκριθη ο ιησους αμην αμην λεγω σοι εαν μη τις γεννηθη εξ υδατος και πνευματος ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου
Ewangelia Jana 3,5

Young's Literal Translation

Jesus answered, `Verily, verily, I say to thee, If any one may not be born of water, and the Spirit, he is not able to enter into the reign of God;
Ewangelia Jana 3,5

World English Bible

Jesus answered, "Most assuredly I tell you, unless one is born of water and the Spirit, he can't enter into the kingdom of God!
Ewangelia Jana 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić