„Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Azy, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że uprowadzili całe osady brańców, aby je wydać Edomowi.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Amosa 1,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 3,34

Biblia Warszawska

Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary.
Ewangelia św. Jana 3,34

Biblia Brzeska

Abowiem ten, którego Bóg posłał, słowa Boże powieda, bo temu Bóg nie pod miarą dawa Ducha.
Ewangelia św. Jana 3,34

Biblia Gdańska

Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod miarą daje Bóg Ducha.
Jana 3,34

Biblia Tysiąclecia

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha.
Ewangelia wg św. Jana 3,34

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem którego Bóg posłał, słowa Boże powiada. Bo nie pod miarą Bóg dawa ducha.
Ewangelia wg św. Jana 3,34

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem ten, którego Bóg posłał, mówi słowa Boga; gdyż Bóg nie daje Ducha z powodu miary.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,34

Biblia Przekład Toruński

Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi Słowa Boże; gdyż Bóg daje Ducha bez miary.
Ewangelia Jana 3,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu Ducha bez miary.
Ewangelia Jana 3,34

American Standard Version

For he whom God hath sent speaketh the words of God: for he giveth not the Spirit by measure.
Ewangelia Jana 3,34

Clementine Vulgate

Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur : non enim ad mensuram dat Deus spiritum.
Ewangelia Jana 3,34

King James Version

For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Ewangelia Jana 3,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα
Ewangelia Jana 3,34

Young's Literal Translation

for he whom God sent, the sayings of God he speaketh; for not by measure doth God give the Spirit;
Ewangelia Jana 3,34

World English Bible

For he whom God has sent speaks the words of God; for God gives the Spirit without measure.
Ewangelia Jana 3,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić