„Słowo PANSkie, które się zstało do Sofoniasza, syna Chus, syna Godoliasza, syna Amariasza, syna Ezecjasza, za dni Jozjasza, syna Ammon, króla Judzkiego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Sofoniasza 1,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 3,33

Biblia Warszawska

Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.
Ewangelia św. Jana 3,33

Biblia Brzeska

Ktoć jego świadectwo przyjmuje, tenci zapieczętował, iż Bóg jest prawdziwym.
Ewangelia św. Jana 3,33

Biblia Gdańska

Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
Jana 3,33

Biblia Tysiąclecia

Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ewangelia wg św. Jana 3,33

Biblia Jakuba Wujka

Kto jego świadectwo przyjął, zapieczętował, iż Bóg jest prawdziwy.
Ewangelia wg św. Jana 3,33

Nowa Biblia Gdańska

Ten, co przyjął jego świadectwo, przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,33

Biblia Przekład Toruński

Ten, kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował tym samym, że Bóg jest prawdomówny.
Ewangelia Jana 3,33

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
Ewangelia Jana 3,33

American Standard Version

He that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
Ewangelia Jana 3,33

Clementine Vulgate

Qui accepit ejus testimonium signavit, quia Deus verax est.
Ewangelia Jana 3,33

King James Version

He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Ewangelia Jana 3,33

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο λαβων αυτου την μαρτυριαν εσφραγισεν οτι ο θεος αληθης εστιν
Ewangelia Jana 3,33

Young's Literal Translation

he who is receiving his testimony did seal that God is true;
Ewangelia Jana 3,33

World English Bible

He who has received his witness has set his seal to this, that God is true.
Ewangelia Jana 3,33

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić