„Wtedy poległo z [pokolenia] Beniamina osiemnaście tysięcy mężów, mężów walecznych.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sędziów 20,44

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 3,19

Biblia Warszawska

A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
Ewangelia św. Jana 3,19

Biblia Brzeska

A toć jest potępienie, że światłość przyszła na świat, ale ludzie radszej umiłowali ciemności niż światłość; gdyż są złościwe sprawy ich.
Ewangelia św. Jana 3,19

Biblia Gdańska

A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe uczynki ich.
Jana 3,19

Biblia Tysiąclecia

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Ewangelia wg św. Jana 3,19

Biblia Jakuba Wujka

A ten jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie raczej miłowali ciemności niż światłość, bo były złe ich uczynki.
Ewangelia wg św. Jana 3,19

Nowa Biblia Gdańska

Zaś to jest oskarżenie, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo dział się ich porządek, czyli bezbożne działania.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,19

Biblia Przekład Toruński

To natomiast jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo ich czyny były złe.
Ewangelia Jana 3,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.
Ewangelia Jana 3,19

American Standard Version

And this is the judgment, that the light is come into the world, and men loved the darkness rather than the light; for their works were evil.
Ewangelia Jana 3,19

Clementine Vulgate

Hoc est autem judicium : quia lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem : erant enim eorum mala opera.
Ewangelia Jana 3,19

King James Version

And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Ewangelia Jana 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτη δε εστιν η κρισις οτι το φως εληλυθεν εις τον κοσμον και ηγαπησαν οι ανθρωποι μαλλον το σκοτος η το φως ην γαρ πονηρα αυτων τα εργα
Ewangelia Jana 3,19

Young's Literal Translation

`And this is the judgment, that the light hath come to the world, and men did love the darkness rather than the light, for their works were evil;
Ewangelia Jana 3,19

World English Bible

This is the judgment, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than the light; for their works were evil.
Ewangelia Jana 3,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić