„A Noemi miała powinowatego po mężu swym, człowieka możnego z domu Elimelechowego, którego zwano Booz.”

Biblia Gdańska: Ruty 2,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 3,18

Biblia Warszawska

Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia św. Jana 3,18

Biblia Brzeska

Któryć wierzy weń, nie będzie potępion; a kto zasię nie wierzy, już potępionym jest, abowiem nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia św. Jana 3,18

Biblia Gdańska

Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Jana 3,18

Biblia Tysiąclecia

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia wg św. Jana 3,18

Biblia Jakuba Wujka

Kto wierzy weń, nie bywa sądzon; a kto nie wierzy, już osądzony jest, iż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia wg św. Jana 3,18

Nowa Biblia Gdańska

Kto w niego wierzy - nie zostanie oskarżony; a niewierzący już został oskarżony, gdyż nie uwierzył co do Imienia jednorodzonego Syna Boga.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,18

Biblia Przekład Toruński

Wierzący w Niego, nie podlega osądzeniu; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia Jana 3,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia Jana 3,18

American Standard Version

He that believeth on him is not judged: he that believeth not hath been judged already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God.
Ewangelia Jana 3,18

Clementine Vulgate

Qui credit in eum, non judicatur ; qui autem non credit, jam judicatus est : quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei.
Ewangelia Jana 3,18

King James Version

He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Ewangelia Jana 3,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται ο δε μη πιστευων ηδη κεκριται οτι μη πεπιστευκεν εις το ονομα του μονογενους υιου του θεου
Ewangelia Jana 3,18

Young's Literal Translation

he who is believing in him is not judged, but he who is not believing hath been judged already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Ewangelia Jana 3,18

World English Bible

He who believes in him is not judged. He who doesn't believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only born Son of God.
Ewangelia Jana 3,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić