„Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 16,29

Biblia Warszawska

Rzekli uczniowie jego: Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz.
Ewangelia św. Jana 16,29

Biblia Brzeska

Powiedzieli mu zwolennicy: Oto teraz jawnie mówisz i żadnego podobieństwa nie powiedasz.
Ewangelia św. Jana 16,29

Biblia Gdańska

Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz;
Jana 16,29

Biblia Tysiąclecia

Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.
Ewangelia wg św. Jana 16,29

Biblia Jakuba Wujka

Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz.
Ewangelia wg św. Jana 16,29

Nowa Biblia Gdańska

Mówią mu jego uczniowie: Oto teraz rozmawiasz w jawności oraz żadnej przypowieści nie mówisz.
Dobra Nowina spisana przez Jana 16,29

Biblia Przekład Toruński

Jego uczniowie powiedzieli do Niego: Oto teraz otwarcie mówisz i nie mówisz już do nas żadnego podobieństwa;
Ewangelia Jana 16,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego uczniowie mu powiedzieli: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.
Ewangelia Jana 16,29

American Standard Version

His disciples say, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no dark saying.
Ewangelia Jana 16,29

Clementine Vulgate

Dicunt ei discipuli ejus : Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis :
Ewangelia Jana 16,29

King James Version

His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Ewangelia Jana 16,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ιδε νυν παρρησια λαλεις και παροιμιαν ουδεμιαν λεγεις
Ewangelia Jana 16,29

Young's Literal Translation

His disciples say to him, `Lo, now freely thou dost speak, and no similitude speakest thou;
Ewangelia Jana 16,29

World English Bible

His disciples said to him, "Behold, now you speak plainly, and speak no figures of speech.
Ewangelia Jana 16,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić