„I rzeczesz dnia onego: Wysławiać cię będę, Panie! przeto, że będąc rozgniewany na mię, odwróciłeś zapalczywość gniewu twego, a ucieszyłeś mię.”

Biblia Gdańska (1881): Izajasz 12,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 16,11

Biblia Warszawska

O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.
Ewangelia św. Jana 16,11

Biblia Brzeska

Z sądu też zasię, że książę tego świata już osądzone jest.
Ewangelia św. Jana 16,11

Biblia Gdańska (1632)

Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony.
Jana 16,11

Biblia Gdańska (1881)

Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony.
Jana 16,11

Biblia Tysiąclecia

wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.
Ewangelia wg św. Jana 16,11

Biblia Jakuba Wujka

A z sądu: iż książę tego świata już jest osądzone.
Ewangelia wg św. Jana 16,11

Nowa Biblia Gdańska

Odnośnie sądu - ponieważ władca tego świata już został osądzony.
Dobra Nowina spisana przez Jana 16,11

Biblia Przekład Toruński

Odnośnie sądu natomiast, bo przywódca tego świata jest osądzony.
Ewangelia Jana 16,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony.
Ewangelia Jana 16,11

American Standard Version

of judgment, because the prince of this world hath been judged.
Ewangelia Jana 16,11

Clementine Vulgate

De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est.
Ewangelia Jana 16,11

King James Version

Of judgment, because the prince of this world is judged.
Ewangelia Jana 16,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

περι δε κρισεως οτι ο αρχων του κοσμου τουτου κεκριται
Ewangelia Jana 16,11

Young's Literal Translation

and concerning judgment, because the ruler of this world hath been judged.
Ewangelia Jana 16,11

World English Bible

of judgment, because the prince of this world has been judged.
Ewangelia Jana 16,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić