„Człowiek ten odpowiedział Joabowi: Choćbym na ręce swe otrzymał tysiąc srebrnych syklów, nie podniósłbym ręki na królewskiego syna. Przecież słyszeliśmy, jak król rozkazywał tobie, Abiszajowi i Ittajowi: "Ze względu na mnie zachowajcie młodego Absaloma".”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 18,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 15,9

Biblia Warszawska

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
Ewangelia św. Jana 15,9

Biblia Brzeska

Jako mię umiłował Ociec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcież tedy w onej miłości mojej.
Ewangelia św. Jana 15,9

Biblia Gdańska (1632)

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.
Jana 15,9

Biblia Gdańska (1881)

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.
Jana 15,9

Biblia Tysiąclecia

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Ewangelia wg św. Jana 15,9

Biblia Jakuba Wujka

Jako mię umiłował Ociec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej.
Ewangelia wg św. Jana 15,9

Nowa Biblia Gdańska

Jak mnie umiłował mój Ojciec tak i ja was umiłowałem; mieszkajcie w mojej miłości.
Dobra Nowina spisana przez Jana 15,9

Biblia Przekład Toruński

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem; trwajcie w mojej miłości.
Ewangelia Jana 15,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości.
Ewangelia Jana 15,9

American Standard Version

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.
Ewangelia Jana 15,9

Clementine Vulgate

Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Manete in dilectione mea.
Ewangelia Jana 15,9

King James Version

As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
Ewangelia Jana 15,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καθως ηγαπησεν με ο πατηρ καγω ηγαπησα υμας μεινατε εν τη αγαπη τη εμη
Ewangelia Jana 15,9

Young's Literal Translation

According as the Father did love me, I also loved you, remain in my love;
Ewangelia Jana 15,9

World English Bible

Even as the Father has loved me, I also have loved you. Remain in my love.
Ewangelia Jana 15,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić