„My więc powinniśmy takich przyjmować, aby stawać się współpracownikami prawdy.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 15,20

Biblia Warszawska

Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
Ewangelia św. Jana 15,20

Biblia Brzeska

Wspomnicie na słowa, którem ja wam powiedział. Nie jestci sługa więczszy niż Pan jego; jesliżeć mnie przesladowali i wasci przesladować będą; a jeslić słowa me zachowywali i waszeć zachowywać będą.
Ewangelia św. Jana 15,20

Biblia Gdańska (1632)

Wspomnijcie na słowo, którem ja wam powiedział: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; jeźli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą.
Jana 15,20

Biblia Gdańska (1881)

Wspomnijcie na słowo, którem ja wam powiedział: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; jeźli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą.
Jana 15,20

Biblia Tysiąclecia

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ewangelia wg św. Jana 15,20

Biblia Jakuba Wujka

Wspomnicie na mowę moję, którąm ja wam mówił: Nie jest sługa więtszy nad Pana swego. Jeśli mnie przeszladowali i was przeszladować będą. Jeśli mowę moję chowali i waszę chować będą.
Ewangelia wg św. Jana 15,20

Nowa Biblia Gdańska

Wspominajcie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa większy od swojego pana. Skoro mnie prześladowali i was będą prześladować; jeśli moje słowo zachowali i wasze będą zachowywać.
Dobra Nowina spisana przez Jana 15,20

Biblia Przekład Toruński

Przypomnijcie sobie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa większy od swojego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli Słowo moje zachowali i wasze będą zachowywać.
Ewangelia Jana 15,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.
Ewangelia Jana 15,20

American Standard Version

Remember the word that I said unto you, A servant is not greater than his lord. If they persecuted me, they will also persecute you; if they kept my word, they will keep yours also.
Ewangelia Jana 15,20

Clementine Vulgate

Mementote sermonis mei, quem ego dixi vobis : non est servus major domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur ; si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt.
Ewangelia Jana 15,20

King James Version

Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
Ewangelia Jana 15,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μνημονευετε του λογου ου εγω ειπον υμιν ουκ εστιν δουλος μειζων του κυριου αυτου ει εμε εδιωξαν και υμας διωξουσιν ει τον λογον μου ετηρησαν και τον υμετερον τηρησουσιν
Ewangelia Jana 15,20

Young's Literal Translation

`Remember the word that I said to you, A servant is not greater than his lord; if me they did persecute, you also they will persecute; if my word they did keep, yours also they will keep;
Ewangelia Jana 15,20

World English Bible

Remember the word that I said to you: `A servant is not greater than his lord.` If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also.
Ewangelia Jana 15,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić