„Żona mu odpowiedziała: Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sędziów 13,23

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 14,8

Biblia Warszawska

Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
Ewangelia św. Jana 14,8

Biblia Brzeska

Powiedział mu Filip: Panie! Ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym.
Ewangelia św. Jana 14,8

Biblia Gdańska

Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem.
Jana 14,8

Biblia Tysiąclecia

Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
Ewangelia wg św. Jana 14,8

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam.
Ewangelia wg św. Jana 14,8

Nowa Biblia Gdańska

Mówi mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a nam wystarczy.
Dobra Nowina spisana przez Jana 14,8

Biblia Przekład Toruński

Filip powiedział Mu: Panie! Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
Ewangelia Jana 14,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
Ewangelia Jana 14,8

American Standard Version

Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us.
Ewangelia Jana 14,8

Clementine Vulgate

Dicit ei Philippus : Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis.
Ewangelia Jana 14,8

King James Version

Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
Ewangelia Jana 14,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγει αυτω φιλιππος κυριε δειξον ημιν τον πατερα και αρκει ημιν
Ewangelia Jana 14,8

Young's Literal Translation

Philip saith to him, `Sir, shew to us the Father, and it is enough for us;`
Ewangelia Jana 14,8

World English Bible

Philip said to him, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us."
Ewangelia Jana 14,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić