„Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Kapłańska 24,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,47

Biblia Warszawska

A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.
Ewangelia św. Jana 12,47

Biblia Brzeska

Abowiem jesli kto słuchać będzie słów moich, a nie uwierzy, jać go nie potępiam, bom nie przyszedł, żebych miał potępiać świat, ale żebych świat zachował.
Ewangelia św. Jana 12,47

Biblia Gdańska

A jeźliby kto słuchał słów moich, a nie uwierzyłby, jać go nie sądzę; bom nie przyszedł, ażebym sądził świat, ale ażebym zbawił świat.
Jana 12,47

Biblia Tysiąclecia

A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.
Ewangelia wg św. Jana 12,47

Biblia Jakuba Wujka

A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie strzegł, ja go nie sądzę. Bom nie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.
Ewangelia wg św. Jana 12,47

Nowa Biblia Gdańska

A jeśliby ktoś wysłuchał moich słów i nie uwierzył, ja go nie sądzę; bo nie przyszedłem abym osądził świat, ale abym świat zbawił.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,47

Biblia Przekład Toruński

A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy, ja go nie będę sądził; bo nie przyszedłem, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić.
Ewangelia Jana 12,47

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.
Ewangelia Jana 12,47

American Standard Version

And if any man hear my sayings, and keep them not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
Ewangelia Jana 12,47

Clementine Vulgate

Et si quis audierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum ; non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum.
Ewangelia Jana 12,47

King James Version

And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
Ewangelia Jana 12,47

Textus Receptus NT

και εαν τις μου ακουση των ρηματων και μη πιστευση εγω ου κρινω αυτον ου γαρ ηλθον ινα κρινω τον κοσμον αλλ ινα σωσω τον κοσμον
Ewangelia Jana 12,47

Young's Literal Translation

and if any one may hear my sayings, and not believe, I -- I do not judge him, for I came not that I might judge the world, but that I might save the world.
Ewangelia Jana 12,47

World English Bible

If anyone listens to my sayings, and doesn't believe, I don't judge him. For I came not to judge the world, but to save the world.
Ewangelia Jana 12,47

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić