„Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Piotra 5,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,20

Biblia Warszawska

A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto.
Ewangelia św. Jana 12,20

Biblia Brzeska

Byli też niektórzy Grekowie z tych, którzy zwykli chodzić, aby się modlili w święto.
Ewangelia św. Jana 12,20

Biblia Gdańska

A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, żeby się modlili w święto.
Jana 12,20

Biblia Tysiąclecia

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.
Ewangelia wg św. Jana 12,20

Biblia Jakuba Wujka

A byli niektórzy pogani z tych, którzy przyszli byli, żeby pokłon uczynili w dzień święty.
Ewangelia wg św. Jana 12,20

Nowa Biblia Gdańska

A pośród tych, co wchodzili, by złożyć hołd w święto, byli też pewni Grecy.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,20

Biblia Przekład Toruński

A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, aby oddać cześć w święto, byli pewni Grecy.
Ewangelia Jana 12,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy.
Ewangelia Jana 12,20

American Standard Version

Now there were certain Greeks among those that went up to worship at the feast:
Ewangelia Jana 12,20

Clementine Vulgate

Erant autem quidam gentiles, ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo.
Ewangelia Jana 12,20

King James Version

And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
Ewangelia Jana 12,20

Textus Receptus NT

ησαν δε τινες ελληνες εκ των αναβαινοντων ινα προσκυνησωσιν εν τη εορτη
Ewangelia Jana 12,20

Young's Literal Translation

And there were certain Greeks out of those coming up that they may worship in the feast,
Ewangelia Jana 12,20

World English Bible

Now there were certain Greeks among those that went up to worship at the feast.
Ewangelia Jana 12,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić