„I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Łukasza 2,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,15

Biblia Warszawska

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Ewangelia św. Jana 12,15

Biblia Brzeska

Nie bój się córko syońska, otoć król on twój idzie, siedząc na oślęciu oslice.
Ewangelia św. Jana 12,15

Biblia Gdańska

Nie bój się, córko Syońska! oto król twój idzie, siedząc na oślęciu.
Jana 12,15

Biblia Tysiąclecia

Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.
Ewangelia wg św. Jana 12,15

Biblia Jakuba Wujka

Nie bój się, córko Syjońska, oto król twój jedzie, siedząc na źrzebięciu oślice!
Ewangelia wg św. Jana 12,15

Nowa Biblia Gdańska

Nie bój się córko Syjonu, oto idzie twój król, siedzący na źrebięciu oślicy.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,15

Biblia Przekład Toruński

Nie bój się, córko Syjonu! Oto twój Król przychodzi siedzący na źrebięciu oślicy.
Ewangelia Jana 12,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie bój się, córko Syjonu. Oto twój król przychodzi, siedząc na oślątku.
Ewangelia Jana 12,15

American Standard Version

Fear not, daughter of Zion: behold, thy King cometh, sitting on an ass`s colt.
Ewangelia Jana 12,15

Clementine Vulgate

Noli timere, filia Sion : ecce rex tuus venit sedens super pullum asin.
Ewangelia Jana 12,15

King James Version

Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
Ewangelia Jana 12,15

Textus Receptus NT

μη φοβου θυγατερ σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται καθημενος επι πωλον ονου
Ewangelia Jana 12,15

Young's Literal Translation

`Fear not, daughter of Sion, lo, thy king doth come, sitting on an ass` colt.`
Ewangelia Jana 12,15

World English Bible

"Don't be afraid, daughter of Zion. Behold, your King comes, sitting on a donkey's colt."
Ewangelia Jana 12,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić