„Której żaden z książąt świata tego nie poznał, bo gdyby byli poznali, nie ukrzyżowaliby byli Pana chwały.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Koryntian 2,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 1,32

Biblia Warszawska

Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim.
Ewangelia św. Jana 1,32

Biblia Brzeska

Tedy Jan świadczył mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, który też został nad nim.
Ewangelia św. Jana 1,32

Biblia Gdańska (1632)

I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
Jana 1,32

Biblia Gdańska (1881)

I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
Jana 1,32

Biblia Tysiąclecia

Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ewangelia wg św. Jana 1,32

Biblia Jakuba Wujka

I dał świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
Ewangelia wg św. Jana 1,32

Nowa Biblia Gdańska

Jan też zaświadczył, mówiąc: Widzę Ducha, który zstępuje z niebios, podobnie jak gołębica, i na nim pozostał.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,32

Biblia Przekład Toruński

A Jan poświadczył, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba, i pozostał na Nim.
Ewangelia Jana 1,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I świadczył Jan: Widziałem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim.
Ewangelia Jana 1,32

American Standard Version

And John bare witness, saying, I have beheld the Spirit descending as a dove out of heaven; and it abode upon him.
Ewangelia Jana 1,32

Clementine Vulgate

Et testimonium perhibuit Joannes, dicens : Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de clo, et mansit super eum.
Ewangelia Jana 1,32

King James Version

And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
Ewangelia Jana 1,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εμαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον ωσει περιστεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον
Ewangelia Jana 1,32

Young's Literal Translation

And John testified, saying -- `I have seen the Spirit coming down, as a dove, out of heaven, and it remained on him;
Ewangelia Jana 1,32

World English Bible

John testified, saying, "I have seen the Spirit descending like a dove out of heaven, and it remained on him.
Ewangelia Jana 1,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić