„Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Powtórzonego Prawa 26,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Warszawska

A arcykapłan rzekł: Czy tak się mają te rzeczy?
Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Brzeska

A tak rzekł książę kapłańskie: Takli się ma ta rzecz?
Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Gdańska (1632)

Tedy rzekł najwyższy kapłan: A także się ma ta rzecz?
Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Gdańska (1881)

Tedy rzekł najwyższy kapłan: A także się ma ta rzecz?
Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Tysiąclecia

Czy to prawda? - zapytał arcykapłan.
Dzieje Apostolskie 7,1

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł nawyższy kapłan: Jeśli się to tak ma?
Dzieje Apostolskie 7,1

Nowa Biblia Gdańska

Zaś arcykapłan powiedział: Czy tak się mają te sprawy?
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 7,1

Biblia Przekład Toruński

Powiedział wtedy arcykapłan: Czy zatem tak się te rzeczy mają?
Dzieje Apostolskie 7,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy najwyższy kapłan zapytał: Czy tak się sprawy mają?
Dzieje Apostolskie 7,1

American Standard Version

And the high priest said, Are these things so?
Dzieje Apostolskie 7,1

Clementine Vulgate

Dixit autem princeps sacerdotum : Si hc ita se habent ?
Dzieje Apostolskie 7,1

King James Version

Then said the high priest, Are these things so?
Dzieje Apostolskie 7,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπεν δε ο αρχιερευς ει αρα ταυτα ουτως εχει
Dzieje Apostolskie 7,1

Young's Literal Translation

And the chief priest said, `Are then these things so?`
Dzieje Apostolskie 7,1

World English Bible

The high priest said, "Are these things so?"
Dzieje Apostolskie 7,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić