„Prosicie, a nie bierzecie przeto, iż źle prosicie, abyście to trawili na rozkoszach waszych.”

Biblia Brzeska: List św. Jakuba 4,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Warszawska

Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Brzeska

Upatrzcież tedy miedzy sobą, bracia! Siedm mężów, dobre świadectwo o sobie mających, coby byli pełni Ducha świętego i mądrości, którebychmy przełożyli ku tej sprawie.
Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Gdańska (1632)

Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą.
Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Gdańska (1881)

Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą.
Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Tysiąclecia

Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie.
Dzieje Apostolskie 6,3

Biblia Jakuba Wujka

Upatrzcież, tedy, bracia, z was siedmi mężów dobre świadectwo mających, pełnych Ducha świętego i mądrości, które byśmy przełożyli nad tą sprawą.
Dzieje Apostolskie 6,3

Nowa Biblia Gdańska

Ale poszukajcie, bracia, siedmiu mężów, którzy mają dobrą opinię, pełnych Ducha Świętego i mądrości, i ich ustanowimy do tej sprawy.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 6,3

Biblia Przekład Toruński

Przyjrzyjcie się więc, bracia, siedmiu poświadczonym mężom spośród was, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których ustanowimy do tego koniecznego zajęcia.
Dzieje Apostolskie 6,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę.
Dzieje Apostolskie 6,3

American Standard Version

Look ye out therefore, brethren, from among you seven men of good report, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business.
Dzieje Apostolskie 6,3

Clementine Vulgate

Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto et sapientia, quos constituamus super hoc opus.
Dzieje Apostolskie 6,3

King James Version

Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.
Dzieje Apostolskie 6,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επισκεψασθε ουν αδελφοι ανδρας εξ υμων μαρτυρουμενους επτα πληρεις πνευματος αγιου και σοφιας ους καταστησομεν επι της χρειας ταυτης
Dzieje Apostolskie 6,3

Young's Literal Translation

look out, therefore, brethren, seven men of you who are well testified of, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may set over this necessity,
Dzieje Apostolskie 6,3

World English Bible

Therefore select from among you, brothers, seven men of good report, full of the Holy Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business.
Dzieje Apostolskie 6,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić