„Te są rzeczy policzone do przybytku, do przybytku świadectwa, które policzone były na rozkazanie Mojżeszowe przez Itamara, syna Aarona kapłana, ku usłudze Lewitom.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Mojżeszowa 38,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Warszawska

Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Brzeska

Tenci jest, którego Bóg wywyższył prawicą swą, aby był książęciem i zbawicielem, a dał uznanie Izraelowi i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Gdańska (1632)

Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Gdańska (1881)

Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Tysiąclecia

Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Biblia Jakuba Wujka

Tego Książęcia i zbawiciela wywyższył Bóg prawicą swoją, aby dał pokutę Izraelowi i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Nowa Biblia Gdańska

Tego, Sprawcę i Zbawiciela, Bóg wywyższył swoją prawicą, aby dać skruchę Israelowi i darowanie grzechów.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,31

Biblia Przekład Toruński

Tego, Wodza i Zbawiciela, Bóg wywyższył swoją prawicą, aby dać Izraelowi upamiętanie i odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 5,31

American Standard Version

Him did God exalt with his right hand [to be] a Prince and a Saviour, to give repentance to Israel, and remission of sins.
Dzieje Apostolskie 5,31

Clementine Vulgate

Hunc principem et salvatorem Deus exaltavit dextera sua ad dandam pnitentiam Israli, et remissionem peccatorum :
Dzieje Apostolskie 5,31

King James Version

Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
Dzieje Apostolskie 5,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτον ο θεος αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου δουναι μετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν αμαρτιων
Dzieje Apostolskie 5,31

Young's Literal Translation

this one God, a Prince and a Saviour, hath exalted with His right hand, to give reformation to Israel, and forgiveness of sins;
Dzieje Apostolskie 5,31

World English Bible

God exalted him with his right hand to be a Prince and a Savior, to give repentance to Israel, and remission of sins.
Dzieje Apostolskie 5,31

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić