„Zamiast tego, co byście mieli mówić: Będzieli Pan chciał, a będziemyli żywi, uczynimy to albo owo.”

Biblia Gdańska (1881): Jakóba 4,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Warszawska

Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły; obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano.
Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Brzeska

Tedy rotmistrz z sługami przywiedli je, wszakoż nie gwałtem ( bo się ludzi bali, by ich nie ukamionowali )
Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Gdańska (1632)

Tedy poszedł hetman z sługami i przywiódł je bez gwałtu; (bo się ludu bali, aby nie byli ukamionowani.)
Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Gdańska (1881)

Tedy poszedł hetman z sługami i przywiódł je bez gwałtu; (bo się ludu bali, aby nie byli ukamionowani.)
Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Tysiąclecia

Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.
Dzieje Apostolskie 5,26

Biblia Jakuba Wujka

Tedy poszedł urząd z służebnikami i przywiódł je bez gwałtu, bo się ludu bali, by ich nie ukamionował.
Dzieje Apostolskie 5,26

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy rządca odszedł wraz ze sługami oraz ich przyprowadził. Nie wśród przemocy, bowiem bali się ludu, aby nie zostali ukamienowani.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,26

Biblia Przekład Toruński

Wtedy poszedł dowódca straży z podwładnymi i przyprowadził ich bez użycia siły, bali się bowiem ludu, aby nie zostali ukamienowani.
Dzieje Apostolskie 5,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Bali się bowiem ludu, żeby ich nie ukamienowali.
Dzieje Apostolskie 5,26

American Standard Version

Then went the captain with the officers, and brought them, [but] without violence; for they feared the people, lest they should be stoned.
Dzieje Apostolskie 5,26

Clementine Vulgate

Tunc abiit magistratus cum ministris, et adduxit illos sine vi : timebant enim populum ne lapidarentur.
Dzieje Apostolskie 5,26

King James Version

Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
Dzieje Apostolskie 5,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε απελθων ο στρατηγος συν τοις υπηρεταις ηγαγεν αυτους ου μετα βιας εφοβουντο γαρ τον λαον ινα μη λιθασθωσιν
Dzieje Apostolskie 5,26

Young's Literal Translation

then the magistrate having gone away with officers, brought them without violence, for they were fearing the people, lest they should be stoned;
Dzieje Apostolskie 5,26

World English Bible

Then the captain went with the officers, and brought them without violence, for they were afraid that the people might stone them.
Dzieje Apostolskie 5,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić