„Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Koryntian 10,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Warszawska

I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Brzeska

I przyszedł wielki strach na wszytek kościół i na wszytki, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Gdańska (1632)

I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Gdańska (1881)

I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Tysiąclecia

Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Biblia Jakuba Wujka

I padł wielki strach na wszytek kościół i na wszytkie, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Nowa Biblia Gdańska

Pojawiła się też wielka bojaźń nad całym zgromadzeniem wybranych oraz nad wszystkimi, którzy tego słuchali.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,11

Biblia Przekład Toruński

I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie i wszystkich, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy to słyszeli.
Dzieje Apostolskie 5,11

American Standard Version

And great fear came upon the whole church, and upon all that heard these things.
Dzieje Apostolskie 5,11

Clementine Vulgate

Et factus est timor magnus in universa ecclesia, et in omnes qui audierunt hc.
Dzieje Apostolskie 5,11

King James Version

And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
Dzieje Apostolskie 5,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εγενετο φοβος μεγας εφ ολην την εκκλησιαν και επι παντας τους ακουοντας ταυτα
Dzieje Apostolskie 5,11

Young's Literal Translation

and great fear came upon all the assembly, and upon all who heard these things.
Dzieje Apostolskie 5,11

World English Bible

Great fear came on the whole assembly, and on all who heard these things.
Dzieje Apostolskie 5,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić