„Roku piątego Jorama, syna Achaba, króla Izraelskiego, i Jozafata króla Judzkiego, królował Joram, syn Jozafata, króla Judzkiego.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Królewska 8,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Warszawska

Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie;
Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Brzeska

Frasując się barzo, iż uczyli lud, a opowiedali w imię Jezusowe powstanie od umarłych.
Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Gdańska (1632)

Obrażając się, iż uczyli lud, a opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych.
Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Gdańska (1881)

Obrażając się, iż uczyli lud, a opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych.
Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Tysiąclecia

oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie.
Dzieje Apostolskie 4,2

Biblia Jakuba Wujka

frasując się, iż uczyli lud a opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych.
Dzieje Apostolskie 4,2

Nowa Biblia Gdańska

Bo byli rozdrażnieni z tego powodu, że nauczają ludzi, i w Jezusie zwiastują wskrzeszenie z martwych.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 4,2

Biblia Przekład Toruński

Oburzając się, że nauczali lud i głosili powstanie z martwych w Jezusie.
Dzieje Apostolskie 4,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych.
Dzieje Apostolskie 4,2

American Standard Version

being sore troubled because they taught the people, and proclaimed in Jesus the resurrection from the dead.
Dzieje Apostolskie 4,2

Clementine Vulgate

dolentes quod docerent populum, et annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis :
Dzieje Apostolskie 4,2

King James Version

Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.
Dzieje Apostolskie 4,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διαπονουμενοι δια το διδασκειν αυτους τον λαον και καταγγελλειν εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων
Dzieje Apostolskie 4,2

Young's Literal Translation

being grieved because of their teaching the people, and preaching in Jesus the rising again out of the dead --
Dzieje Apostolskie 4,2

World English Bible

being upset because they taught the people and proclaimed in Jesus the resurrection from the dead.
Dzieje Apostolskie 4,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić