„Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 9,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 3,25

Biblia Warszawska

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

Biblia Brzeska

Wyście są syny prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcy naszemi mówiąc do Abrahama: Iż w potomstwie twoim błogosławieństwa dostąpią wszytki narody na ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

Biblia Gdańska

Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

Biblia Tysiąclecia

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

Biblia Jakuba Wujka

Wyście są syny Prorockimi i testamentu, który postanowił Bóg z ojcy naszymi, mówiąc do Abrahama: I w nasieniu twoim błogosławione będą wszytkie narody ziemie.
Dzieje Apostolskie 3,25

Nowa Biblia Gdańska

Wy jesteście synami proroków i Przymierza, jakie ustalił sobie Bóg w stosunku do waszych ojców, mówiąc do Abrahama: W twoim nasieniu zostaną uwielbione w Panu wszystkie narody ziemi.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 3,25

Biblia Przekład Toruński

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: A twoim potomkiem zostaną ubłogosławione wszystkie rody ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
Dzieje Apostolskie 3,25

American Standard Version

Ye are the sons of the prophets, and of the covenant which God made with your fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
Dzieje Apostolskie 3,25

Clementine Vulgate

Vos estis filii prophetarum, et testamenti quod disposuit Deus ad patres nostros, dicens ad Abraham : Et in semine tuo benedicentur omnes famili terr.
Dzieje Apostolskie 3,25

King James Version

Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
Dzieje Apostolskie 3,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης
Dzieje Apostolskie 3,25

Young's Literal Translation

`Ye are sons of the prophets, and of the covenant that God made unto our fathers, saying unto Abraham: And in thy seed shall be blessed all the families of the earth;
Dzieje Apostolskie 3,25

World English Bible

You are the sons of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, `In your seed will all the families of the earth be blessed.`
Dzieje Apostolskie 3,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić