„Wygnańcy moabscy niech znajdą u ciebie gościnę, bądź im ochroną przed niszczycielem. Gdy nie stanie ciemięzcy, gdy skończy się zagłada, zniknie z kraju gnębiciel.”

Biblia Warszawska: Księga Izajasza 16,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 3,21

Biblia Warszawska

Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
Dzieje Apostolskie 3,21

Biblia Brzeska

Któremuć potrzeba być w niebie, aż do czasów naprawienia wszech rzeczy, które opowiedział Bóg od wieku przez usta wszech swych świętych proroków.
Dzieje Apostolskie 3,21

Biblia Gdańska

Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.
Dzieje Apostolskie 3,21

Biblia Tysiąclecia

którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
Dzieje Apostolskie 3,21

Biblia Jakuba Wujka

Którego potrzeba, aby niebo przyjęło aż do czasów naprawienia wszech rzeczy, które opowiedział Bóg przez usta swych świętych od wieku proroków.
Dzieje Apostolskie 3,21

Nowa Biblia Gdańska

Którego trzeba radośnie przyjąć Niebu, aż do czasu przywrócenia wszystkich spraw, o których powiedział Bóg za obecnego życia, przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 3,21

Biblia Przekład Toruński

Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o których powiedział Bóg od wieku przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
Dzieje Apostolskie 3,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
Dzieje Apostolskie 3,21

American Standard Version

whom the heaven must receive until the times of restoration of all things, whereof God spake by the mouth of His holy prophets that have been from of old.
Dzieje Apostolskie 3,21

Clementine Vulgate

quem oportet quidem clum suscipere usque in tempora restitutionis omnium qu locutus est Deus per os sanctorum suorum a sculo prophetarum.
Dzieje Apostolskie 3,21

King James Version

Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
Dzieje Apostolskie 3,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ον δει ουρανον μεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων ων ελαλησεν ο θεος δια στοματος παντων αγιων αυτου προφητων απ αιωνος
Dzieje Apostolskie 3,21

Young's Literal Translation

whom it behoveth heaven, indeed, to receive till times of a restitution of all things, of which God spake through the mouth of all His holy prophets from the age.
Dzieje Apostolskie 3,21

World English Bible

whom the heaven must receive until the times of restoration of all things, whereof God spoke by the mouth of his holy prophets that have been from ancient times.
Dzieje Apostolskie 3,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić