„Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Marka 10,33

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 23,23

Biblia Warszawska

Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł: Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników;
Dzieje Apostolskie 23,23

Biblia Brzeska

I wezwawszy dwu niektórych z setników rozkazał, aby nagotowali dwieście służebnych, a iżby szli aż do Cezarei, ktemu siedmidziesiąt jezdnych i dwieście drabów, po trzeciej godzinie w noc.
Dzieje Apostolskie 23,23

Biblia Gdańska

A zawoławszy dwóch niektórych z setników, rzekł: Nagotujcie dwieście żołnierzy, aby szli aż do Cezaryi; do tego siedmdziesiąt jezdnych i dwieście drabantów na trzecią godzinę w nocy;
Dzieje Apostolskie 23,23

Biblia Tysiąclecia

Przywoławszy dwóch setników, rozkazał: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei dwustu żołnierzy i siedemdziesięciu jezdnych, i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy.
Dzieje Apostolskie 23,23

Biblia Jakuba Wujka

I wezwawszy dwu Rotmistrzów, rzekł im: Nagotujcie dwie ście żołnierzów, aby szli aż do Cezarejej, i siedmdziesiąt jezdnych, i dwie ście oszczepników od trzeciej godziny w noc.
Dzieje Apostolskie 23,23

Nowa Biblia Gdańska

Nadto przywołał do siebie jakichś dwóch setników i powiedział: Od trzeciej godziny nocy przygotujcie dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców oraz dwustu włóczników, aby mogli pójść do Cezarei.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 23,23

Biblia Przekład Toruński

I wezwał dwóch pewnych setników, i powiedział: Przygotujcie dwustu żołnierzy w drogę aż do Cezarei i siedemdziesięciu jezdnych, i dwustu oszczepników od trzeciej godziny w nocy;
Dzieje Apostolskie 23,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przywoławszy dwóch setników, powiedział: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei na godzinę trzecią w nocy dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników.
Dzieje Apostolskie 23,23

American Standard Version

And he called unto him two of the centurions, and said, Make ready two hundred soldiers to go as far as Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night:
Dzieje Apostolskie 23,23

Clementine Vulgate

Et vocatis duobus centurionibus, dixit illis : Parate milites ducentos ut eant usque Csaream, et equites septuaginta, et lancearios ducentos a tertia hora noctis,
Dzieje Apostolskie 23,23

King James Version

And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;
Dzieje Apostolskie 23,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και προσκαλεσαμενος δυο τινας των εκατονταρχων ειπεν ετοιμασατε στρατιωτας διακοσιους οπως πορευθωσιν εως καισαρειας και ιππεις εβδομηκοντα και δεξιολαβους διακοσιους απο τριτης ωρας της νυκτος
Dzieje Apostolskie 23,23

Young's Literal Translation

and having called near a certain two of the centurions, he said, `Make ready soldiers two hundred, that they may go on unto Caesarea, and horsemen seventy, and spearmen two hundred, from the third hour of the night;
Dzieje Apostolskie 23,23

World English Bible

He called to himself two of the centurions, and said, "Prepare two hundred soldiers to go as far as Caesarea, with seventy horsemen, and two hundred men armed with spears, at the third hour of the night."
Dzieje Apostolskie 23,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić