„Także zabierze wasze najlepsze pola, winnice, oliwnice i odda je swoim sługom.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 8,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Warszawska

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Brzeska

My Partowie, Medowie i Elamitowie i którzy mieszkamy w Mezopotamijej, w Judzie, w Kapadocyjej, w Poncie i w Azjej.
Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Gdańska (1632)

Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi;
Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Gdańska (1881)

Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi;
Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Tysiąclecia

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Dzieje Apostolskie 2,9

Biblia Jakuba Wujka

Partowie i Medowie, i Elamitowie, i mieszkający w Mezopotamijej, w Żydowskiej ziemi i w Kapadocyjej, w Poncie i w Azyjej,
Dzieje Apostolskie 2,9

Nowa Biblia Gdańska

Partowie, Medowie, Elamici oraz ci, zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, Kapadocję, Pont i Azję,
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 2,9

Biblia Przekład Toruński

Partowie i Medowie, i Elamici, i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę a także Kapadocję, Pont i Azję,
Dzieje Apostolskie 2,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
Dzieje Apostolskie 2,9

American Standard Version

Parthians and Medes and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, in Judaea and Cappadocia, in Pontus and Asia,
Dzieje Apostolskie 2,9

Clementine Vulgate

Parthi, et Medi, et lamit, et qui habitant Mespotamiam, Judam, et Cappadociam, Pontum, et Asiam,
Dzieje Apostolskie 2,9

King James Version

Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,
Dzieje Apostolskie 2,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντες την μεσοποταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν
Dzieje Apostolskie 2,9

Young's Literal Translation

Parthians, and Medes, and Elamites, and those dwelling in Mesopotamia, in Judea also, and Cappadocia, Pontus, and Asia,
Dzieje Apostolskie 2,9

World English Bible

Parthians, Medes, Elamites, and people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia,
Dzieje Apostolskie 2,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić