„Lecz stanął przy mnie Pan oraz mnie umocnił, aby przeze mnie zostało wypełnione kazanie i by je usłyszały wszystkie narody; więc zostałem uratowany z paszczy lwa.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 4,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 16,2

Biblia Warszawska

Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo.
Dzieje Apostolskie 16,2

Biblia Brzeska

Ten za sobą miał świadectwo braciej, którzy byli w Listrze i w Ikonium.
Dzieje Apostolskie 16,2

Biblia Gdańska

Temu świadectwo dawali bracia, którzy byli w Listrze i w Ikonii.
Dzieje Apostolskie 16,2

Biblia Tysiąclecia

Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo.
Dzieje Apostolskie 16,2

Biblia Jakuba Wujka

Temu dobre świadectwo dawali, którzy byli w Listrze i w Ikonium bracia.
Dzieje Apostolskie 16,2

Nowa Biblia Gdańska

Który był poświadczany przez braci w Listrze oraz Ikonium.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 16,2

Biblia Przekład Toruński

Któremu bracia w Listrze i w Ikonium wydali dobre świadectwo.
Dzieje Apostolskie 16,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo.
Dzieje Apostolskie 16,2

American Standard Version

The same was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
Dzieje Apostolskie 16,2

Clementine Vulgate

Huic testimonium bonum reddebant qui in Lystris erant et Iconio fratres.
Dzieje Apostolskie 16,2

King James Version

Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
Dzieje Apostolskie 16,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος εμαρτυρειτο υπο των εν λυστροις και ικονιω αδελφων
Dzieje Apostolskie 16,2

Young's Literal Translation

who was well testified to by the brethren in Lystra and Iconium;
Dzieje Apostolskie 16,2

World English Bible

The brothers who were at Lystra and Iconium gave a good testimony about him.
Dzieje Apostolskie 16,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić