„Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - V Księga Mojżeszowa 34,9

Biblia Warszawska

Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza.
V Księga Mojżeszowa 34,9

Biblia Brzeska

Tedy Jozue, syn Nunów, napełnion był Duchem mądrości, abowiem nań był Mojżesz włożył ręce swe i byli go posłuszni Izraelczycy, a czynili temu dosyć, co Pan rozkazał Mojżeszowi.
5 Księga Mojżeszowa 34,9

Biblia Gdańska (1632)

Tedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań: i posłuszni mu byli synowie Izraelscy, a czynili, jako przykazał Pan Mojżeszowi.
5 Mojżeszowa 34,9

Biblia Gdańska (1881)

Tedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań: i posłuszni mu byli synowie Izraelscy, a czynili, jako przykazał Pan Mojżeszowi.
5 Mojżeszowa 34,9

Biblia Tysiąclecia

Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

Biblia Jakuba Wujka

A Jozue, syn Nun, napełnion jest Ducha mądrości, bo Mojżesz nań włożył ręce swoje. I byli mu posłuszni synowie Izraelowi, i uczynili, jako PAN rozkazał Mojżeszowi.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Jezus, syn Nuna, pełen był Ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego swoje ręce. Więc synowie Israela go słuchali, czyniąc tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
V Księga Mojżesza 34,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. I synowie Izraela byli mu posłuszni i czynili tak, jak PAN nakazał Mojżeszowi.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

American Standard Version

And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as Jehovah commanded Moses.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

Clementine Vulgate

Josue vero filius Nun repletus est spiritu sapienti, quia Moyses posuit super eum manus suas. Et obedierunt ei filii Isral, feceruntque sicut prcepit Dominus Moysi.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

King James Version

And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands upon him: and the children of Israel hearkened unto him, and did as the LORD commanded Moses.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Joshua son of Nun is full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him, and the sons of Israel hearken unto him, and do as Jehovah commanded Moses.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

World English Bible

Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom; for Moses had laid his hands on him: and the children of Israel listened to him, and did as Yahweh commanded Moses.
Księga Powtórzonego Prawa 34,9

Westminster Leningrad Codex

וִיהֹושֻׁעַ בִּן־נוּן מָלֵא רוּחַ חָכְמָה כִּי־סָמַךְ מֹשֶׁה אֶת־יָדָיו עָלָיו וַיִּשְׁמְעוּ אֵלָיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה׃
5 Księga Mojżeszowa 34,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić