„Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - V Księga Mojżeszowa 30,9

Biblia Warszawska

Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami,
V Księga Mojżeszowa 30,9

Biblia Brzeska

A Pan, Bóg twój, da-ć hojne szczęście do wszytkich spraw, które jedno rozeczniesz, rozmnażając cię w owocu żywota twego, w przypłodkoch bydła twego i w użytkoch ziemie twej, abowiem Pan obróci się ku tobie, a kochać się w tobie będzie, czyniąc ci dobrze jako się kochał w ojcoch twoich.
5 Księga Mojżeszowa 30,9

Biblia Gdańska (1632)

I poszczęścić Pan, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w owocu bydła twego, i w owocu ziemi twej, ku dobremu; albowiem obróci się Pan, aby się cieszył z ciebie, czyniąc ci dobrze, jako się cieszył z ojców twoich,
5 Mojżeszowa 30,9

Biblia Gdańska (1881)

I poszczęścić Pan, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w owocu bydła twego, i w owocu ziemi twej, ku dobremu; albowiem obróci się Pan, aby się cieszył z ciebie, czyniąc ci dobrze, jako się cieszył z ojców twoich,
5 Mojżeszowa 30,9

Biblia Tysiąclecia

Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je twoim przodkom,
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

Biblia Jakuba Wujka

i uczyni PAN Bóg twój, że będziesz obfitował we wszytkich sprawach rąk twoich, w płodzie żywota twego i w owocu bydła twego, i w urodzaju ziemie twojej, i w żyzności wszech rzeczy. Abowiem nawróci się PAN, aby się weselił nad tobą we wszytkich dobrach, jako się weselił nad ojcy twemi:
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

Nowa Biblia Gdańska

A WIEKUISTY, dla twojego dobra, nadmierzy ci w każdej sprawie twych rąk, w owocu twojego życia, w płodzie twojego bydła i w plonie twojej roli; gdyż nad tobą znów będzie WIEKUISTY, aby ci dobrze świadczyć, jak radował się z twoich ojców.
V Księga Mojżesza 30,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I PAN, twój Bóg, poszczęści tobie w każdej sprawie twych rąk, w owocu twego łona, w owocu twego bydła i w owocu twej ziemi, ku dobremu. PAN bowiem znowu będzie się cieszył tobą, czyniąc ci dobro, jak się cieszył twoimi ojcami;
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

American Standard Version

And Jehovah thy God will make thee plenteous in all the work of thy hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, for good: for Jehovah will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers;
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

Clementine Vulgate

et abundare te faciet Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum, in sobole uteri tui, et in fructu jumentorum tuorum, in ubertate terr tu, et in rerum omnium largitate. Revertetur enim Dominus, ut gaudeat super te in omnibus bonis, sicut gavisus est in patribus tuis :
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

King James Version

And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers:
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Jehovah thy God hath made thee abundant in every work of thy hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, for good; for Jehovah turneth back to rejoice over thee for good, as He rejoiced over thy fathers,
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

World English Bible

Yahweh your God will make you plenteous in all the work of your hand, in the fruit of your body, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your ground, for good: for Yahweh will again rejoice over you for good, as he rejoiced over your fathers;
Księga Powtórzonego Prawa 30,9

Westminster Leningrad Codex

וְהֹותִירְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל ׀ מַעֲשֵׂה יָדֶךָ בִּפְרִי בִטְנְךָ וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתְךָ לְטֹובָה כִּי ׀ יָשׁוּב יְהוָה לָשׂוּשׂ עָלֶיךָ לְטֹוב כַּאֲשֶׁר־שָׂשׂ עַל־אֲבֹתֶיךָ׃
5 Księga Mojżeszowa 30,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić