„Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się [na drogę].”

Biblia Tysiąclecia: Dzieje Apostolskie 27,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,18

Biblia Warszawska

Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,18

Biblia Brzeska

I wybawi mię Pan od każdego uczynku złego, a zachowa do królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,18

Biblia Gdańska (1632)

A wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków. Amen.
2 Tymoteusza 4,18

Biblia Gdańska (1881)

A wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków. Amen.
2 Tymoteusza 4,18

Biblia Tysiąclecia

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Biblia Jakuba Wujka

Wybawił mię Pan od wszelakiego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego - któremu chwała na wieki wieków. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Nowa Biblia Gdańska

Wybawi mnie Pan od każdego niegodziwego uczynku oraz zachowa dla jego królestwa; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Drugi list do Tymoteusza 4,18

Biblia Przekład Toruński

A Pan mnie wyrwie z wszelkiego złego dzieła i uratuje do swojego Królestwa niebiańskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
II List do Tymoteusza 4,18

American Standard Version

The Lord will deliver me from every evil work, and will save me unto his heavenly kingdom: to whom [be] the glory forever and ever. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Clementine Vulgate

Liberavit me Dominus ab omni opere malo : et salvum faciet in regnum suum cleste, cui gloria in scula sculorum. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

King James Version

And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ρυσεται με ο κυριος απο παντος εργου πονηρου και σωσει εις την βασιλειαν αυτου την επουρανιον ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην
2 List do Tymoteusza 4,18

Young's Literal Translation

and the Lord shall free me from every evil work, and shall save [me] -- to his heavenly kingdom; to whom [is] the glory to the ages of the ages! Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

World English Bible

And the Lord will deliver me from every evil work, and will save me to his heavenly kingdom; to whom be the glory forever and ever. Amen.
2 List do Tymoteusza 4,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić