„Dobrowolnie bowiem porodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia jego.”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Jakuba 1,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,17

Biblia Warszawska

Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,17

Biblia Brzeska

Ale Pan był przy mnie i umocnił mię, aby się przez mię pewne okazało przepowiedanie, którego słuchać mieli wszyscy pogani i jestem wyrwan z gęby lwiej.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,17

Biblia Gdańska (1632)

Ale Pan przy mnie stał i umocnił mię, aby przez mię zupełnie utwierdzone było kazanie, a iżby je słyszeli wszyscy poganie, i byłem wyrwany z paszczęki lwiej.
2 Tymoteusza 4,17

Biblia Gdańska (1881)

Ale Pan przy mnie stał i umocnił mię, aby przez mię zupełnie utwierdzone było kazanie, a iżby je słyszeli wszyscy poganie, i byłem wyrwany z paszczęki lwiej.
2 Tymoteusza 4,17

Biblia Tysiąclecia

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
2 List do Tymoteusza 4,17

Biblia Jakuba Wujka

Ale Pan stał przy mnie i umocnił mię, aby się przez mię przepowiadanie wypełniło a iżby usłyszeli wszyscy Pogani: i jestem wyrwan z paszczęki lwiej.
2 List do Tymoteusza 4,17

Nowa Biblia Gdańska

Lecz stanął przy mnie Pan oraz mnie umocnił, aby przeze mnie zostało wypełnione kazanie i by je usłyszały wszystkie narody; więc zostałem uratowany z paszczy lwa.
Drugi list do Tymoteusza 4,17

Biblia Przekład Toruński

Ale Pan przy mnie stał i mnie umocnił, aby przeze mnie było dopełnione głoszenie Ewangelii i aby ją słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z lwiej paszczy.
2 List do Tymoteusza 4,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.
II List do Tymoteusza 4,17

American Standard Version

But the Lord stood by me, and strengthened me; that through me the message might me fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
2 List do Tymoteusza 4,17

Clementine Vulgate

Dominus autem mihi astitit, et confortavit me, ut per me prdicatio impleatur, et audiant omnes gentes : et liberatus sum de ore leonis.
2 List do Tymoteusza 4,17

King James Version

Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.
2 List do Tymoteusza 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε κυριος μοι παρεστη και ενεδυναμωσεν με ινα δι εμου το κηρυγμα πληροφορηθη και ακουση παντα τα εθνη και ερρυσθην εκ στοματος λεοντος
2 List do Tymoteusza 4,17

Young's Literal Translation

and the Lord stood by me, and did strengthen me, that through me the preaching might be fully assured, and all the nations might hear, and I was freed out of the mouth of a lion,
2 List do Tymoteusza 4,17

World English Bible

But the Lord stood by me, and strengthened me, that through me the message might be fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear; and I was delivered out of the mouth of the lion.
2 List do Tymoteusza 4,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić